תמטה - כן ככה קוראים לה ויש לה את זהחדש חדיש מחודש וישן איכותי וטוב פורום המרכז את המוסיקה שנוגעת

צ'אט

sdsdssds